Súbor úloh a otázok, ktoré môžu pripraviť budúcich maturantov na typy a charakter zadaní, s ktorými sa neskôr môžu stretnúť na maturitnej skúške z informatiky.